Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

Dosažený stupeň vzdělání:  střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělání: čtyřleté denní
Způsob ukončení: maturitní zkouška

 

Soubor PDF Školní vzdělávací program Veřejnosprávní činnost (zdroj OA Zlín – účinnost 1. 9. 2010)

Soubor PDF Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu(zdroj OA Zlín – platnost od 1. 1. 2011)

Soubor PDF Dodatek č. 2 ke školnímu vzdělávacímu programu (zdroj OA Zlín – platnost od 1. 9. 2011)

Soubor PDF Dodatek č. 3 ke školnímu vzdělávacímu programu (zdroj OA Zlín – platnost od 1. 9. 2012)

Soubor PDF Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu (zdroj OA Zlín – platnost od 1. 2. 2013)

Soubor PDF Dodatek č. 5 ke školnímu vzdělávacímu programu (zdroj OA Zlín – platnost od 1. 9. 2013)

Soubor PDF Dodatek č. 6 ke školnímu vzdělávacímu programu (zdroj OA Zlín – platnost od 1. 9. 2014)

Uplatnění absolventa

Absolvent veřejnosprávní činnosti se uplatní v rámci působnosti územních, ústředních nebo jiných orgánů státní správy a samosprávy. Zajišťuje odborné činnosti nebo ucelené agendy, např. v oblasti hospodaření s majetkem obce, vedení evidencí podle závazně platných předpisů, vedení agend správních a samosprávných komisí, práce související s vystavováním úředních dokladů, s určováním, vyměřováním a vybíráním dávek a poplatků, se správním řízením apod. Získané ekonomické a právní vzdělání mu umožní uplatnit se i v občanském sektoru. V rámci některých odborných předmětů získá i širší vědomosti o problematice Evropské unie, zejména z pohledu organizačního a legislativního.

Při přípravě absolventa se klade důraz na přesnost, slušné chování, dodržování právních norem a úřednické etiky. Absolvent je připraven také tak, aby po složení maturitní zkoušky mohl nastoupit do některé z forem terciárního vzdělávání, zejména ke studiu na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole.

Příklady možných pracovních pozic: referent státní správy, referent samosprávy, referent v institucích a orgánech Evropské unie, asistent, organizační pracovník, administrativní pracovník, sekretářka, podnikatel apod.

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.