Přijímací řízení

Obory vzdělání

 

Ve školním roce 2017/2018 nabízíme dva čtyřleté maturitní obory:

 • obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost (1 třída – 30 žáků)
 • obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie (3 třídy – 90 žáků), zaměření:
  • podniková ekonomika
  • cestovní ruch
  • mezinárodní obchod

 

Informace k přijímacímu řízení

 

Ověřování znalostí potřebných ke studiu na střední škole proběhne formou centrálně zadávaných testů.

Řádné termíny:

 • 12. dubna 2018 – 1. termín
 • 16. dubna 2018 – 2. termín

Náhradní termíny:

 • 10. května 2018 – 1. termín
 • 11. května 2018 – 2. termín

 

Žádnou další vlastní zkoušku či pohovor v rámci přijetí ke studiu na naší škole nebudeme organizovat.

Výjimku mají uchazeči cizí státní příslušnosti, kteří nekonají test z českého jazyka, ale absolvují pouze ústní pohovor.

 

Soubor PDF  Podrobná kritéria pro přijetí na obor obchodní akademie  (zdroj: OATB a VOŠE Zlín – 24. 1. 2018)

 Soubor PDF Podrobná kritéria pro přijetí na obor veřejnosprávní činnost  (zdroj: OATB a VOŠE Zlín – 24. 1. 2018)

 

Přihláška

 

  Soubor XLSX Přihláška ke vzdělávání – studiu ve SŠ pro denní studium (zdroj: MŠMT)

 

Údaje na přihlášce:

Do kolonky obor vzdělání (kód a název) doplníte obor:

 • 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost
 • 63-41-M/02 Obchodní akademie

Prosím neuvádějte zaměření, toto zvolíte až po úspěšném vykonání přijímacích zkoušek a přijetí ke studiu.

K přihlášce není třeba dokládat lékařské potvrzení.

Na školu je možné podat obě přihlášky, každou pro jiný obor.

 

Odvolání

 

 Soubor DOCX  Vzor odvolání se vůči výsledku příjimacího řízení  (zdroj: OA Zlín, 10. 4. 2011)