Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín
náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín
telefon: 577 006 555, e-mail: oatb@oazlin.cz, web: http://www.oazlin.cz

 resetovač