Články

Ve dvou se to lépe táhne – tandemová výuka

Od letošního září na naší škole probíhá inovativní způsob výuky, jedná se o speciální a velmi moderní druh, česky jej můžeme nazvat jako párová výuka.


Během hodin jsou ve třídě dva učitelé. Na zlínské obchodní akademii jsme zavedli tento způsob výuky pro začínající učitele a spolu s nimi spolupracují v hodinách jejich zavádějící kolegové. Vyučovací hodiny se mění a průběh hodin se posouvá novým směrem. Projekt se nazývá Inovace vzdělávání na OATB a VOŠE Zlín. Zapojilo se do něj 12 členů pedagogického sboru a je spolufinancován Evropskou unií. 

Hlavním přínosem je prolomení rutiny a monotónnosti hodin. Vyučování je více zajímavé, jak pro žáky, tak pro vyučující. Žáci na vlastní kůži zažívají odbornou diskusi, čímž si získáváme jejich větší pozornost. Začínajícímu kolegovi se dostává odborné podpory a inspirace. Z naši zkušenosti můžeme říct, že výuka je jednoznačně pestřejší, dává větší prostor pro individuální přístup k žákům a více rozvíjí žákovo myšlení. Tandemová výuka také zlepšuje přehled a kontrolu nad vzdělávacím procesem žáků.

Jako v každém odvětví, i zde platí, že ne každý jedinec je schopen a ochoten naslouchat jinému kolegovi. My věříme, že z našeho pedagogického sboru má každý co předat ostatním kolegům. Párová výuka může také sloužit k reflexi vlastních chyb nebo zavedených postupů, které nejsou tolik efektivní, ale neumíme si to přiznat nebo to prostě nevidíme.

Velmi důležitou skutečností při párové výuce je samotná příprava obou kolegů. Hodiny se snažíme rozplánovat do detailů. Vyučovací proces je ovšem živý a vyvíjí se, z toho plyne, že mnoho situací vzniká spontánně, tyto hodiny jsou nejzábavnější a pro žáky mají největší přínos. Pro nás učitele je velkým obohacením týmová práce, sice jsme v hodinách každý sám za sebe, ale dohromady tvoříme jeden celek, jednu školu, jeden živý organismus, který má vychovávat a vzdělávat mladou generaci. My na Obchodní akademii Tomáše Bati ve Zlíně věříme, že tandemová výuka nám pomůže k ještě lepším výsledkům ve výchovně vzdělávacím procesu.

 

Článek je také uveřejněn na portálu zkola.cz.

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.