Veřejné zakázky

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu VZ/2018/2/01 Rekonstrukce rozvodů vody a topení OATB a VOŠE Zlín“.
Úplné znění výzvy je následující:

Výzva k podání nabídky
(zdroj: OA Zlín - 20.04.2018)