Veřejné zakázky

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu VZ/2018/2/03 "Nákup ICT zařízení a nábytku pro přírodovědnou učebnu".
Úplné znění výzvy je následující:

  Výzva k podání nabídky

(zdroj: OA Zlín - 19.06.2018)

 Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - část A - Nákup ICT zařízení do přírodovědné učebny
(zdroj: OA Zlín - 27.07.2018)

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - část B - Nákup nábytku do přírodovědné učebny

(zdroj: OA Zlín - 11.07.2018)

 

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu VZ/2018/2/02 "Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury přírodovědné učebny OA T. Bati a VOŠE Zlín včetně dodání schodolezu".

Úplné znění výzvy je následující:

 Výzva k podání nabídky

(zdroj: OA Zlín - 06.06.2018)

 Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

(zdroj: OA Zlín - 27.06.2018)

 

 

 Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu VZ/2018/2/01 Rekonstrukce rozvodů vody a topení OATB a VOŠE Zlín“.

Úplné znění výzvy je následující:

 Výzva k podání nabídky
(zdroj: OA Zlín - 20.04.2018)

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky