Veřejné zakázky

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu VZ/2018/2/03 "Nákup ICT zařízení a nábytku pro přírodovědnou učebnu".
Úplné znění výzvy je následující:

  Výzva k podání nabídky

(zdroj: OA Zlín - 19.06.2018)

 

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu VZ/2018/2/02 "Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury přírodovědné učebny OA T. Bati a VOŠE Zlín včetně dodání schodolezu".
Úplné znění výzvy je následující:

 Výzva k podání nabídky

(zdroj: OA Zlín - 06.06.2018)

 

 Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu VZ/2018/2/01 Rekonstrukce rozvodů vody a topení OATB a VOŠE Zlín“.

Úplné znění výzvy je následující:

 Výzva k podání nabídky
(zdroj: OA Zlín - 20.04.2018)