Jazykové soutěže

Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

Dne 26. ledna 2018 se konalo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce.

Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

Dne 9. 2. 2017 proběhlo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Celkem se soutěže zúčastnilo 11 vybraných žáků OA z 1. až 3. ročníků.

Olympiáda v českém jazyce

Dne 1. 2. 2017 se na Gymnáziu Lesní čtvrť ve Zlíně konal 43. ročník Olympiády v českém jazyce. Této soutěže se zúčastnilo celkem 16 studentů z různých SŠ našeho okresu, největší...