Exkurze

Tip na velikonoční výlet

Třída 3. C doporučuje navštívit zámek Raduň u Opavy, který dívky a chlapci zhlédli v rámci předmětu dějiny kultury.

Vzdělávací seminář v Bad Kissingenu

V termínu 21. 10. – 26. 10. 2018 se zúčastnili vybraní žáci  druhého až čtvrtého ročníku obchodní akademie vzdělávacího semináře v rámci programu Akademie Mitteleuropa na téma...

Odborná exkurze 3. ročníku

V průběhu října absolvovali žáci 3. ročníku se svými vyučujícími odborné exkurze do výrobních podniků. Jedná se o automobilku HYUNDAI v Nošovicích a firmu Marlenka, s. r. o., ve Frýdku...

Odborná exkurze do třídírny odpadu

Ve dnech 21. a 22. května 2018 proběhly exkurze do třídírny odpadu, kterých se zúčastnily dvě třídy prvního ročníku, 1. C a 1. B.

Matrika ve Zlíně

Ve čtvrtek 12. dubna 2018 navštívila třída 3. B matriku ve Zlíně.