Odborné soutěže

Zlato je naše!

V průběhu minulého školního roku se všichni naši žáci v předmětu PEK zapojili do meziškolní soutěže v psaní v programu ZAV.

Soutěž v účetnictví pro 3. ročník

Každý rok se všichni žáci 3. ročníku zúčastňují soutěže v účetnictví.

Předání Certifikátů z Money

Žáci, kteří ve 4. ročníku zvládli práci v programu Money a splnili stanovené podmínky, obdrželi při slavnostním vyřazení absolventů certifikát z Money.

Stříbro z Ostravy

Ve dnech 7.–8. června 2018 se naši žáci zúčastnili celostátní soutěže pro 1. ročníky a talentované mladší žáky ZAV Ostrava!!! 2018.

Mistrovství ČR v grafických disciplínách

Ve dnech 5. a 6. června 2018 proběhlo na Obchodní akademii, Střední odborné škole a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové 26. mistrovství České republiky...