Maturita

Maturitní zkouška 2021

Maturitní zkouška ve školním roce 2020/2021 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Společná část maturitní zkoušky

2 povinné zkoušky max. 2 nepovinné zkoušky
1. český jazyk a literatura cizí jazyk
2. cizí jazyk nebo matematika matematika

 

Povinné i nepovinné zkoušky konají žáci již pouze v jedné úrovni obtížnosti, která odpovídá základní úrovni obtížnosti podle katalogů požadavků.

Cizí jazyk u povinných i nepovinných zkoušek nabízí tyto jazyky: anglický, německý, španělský, francouzský a ruský. Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku ze stejného jazyka, z jakého koná zkoušku povinnou. Při výběru cizího jazyka nehraje roli jeho hodinová dotace při studiu ani to, zda žák studoval daný jazyk jako první nebo druhý. Žák si může dokonce zvolit takový cizí jazyk, který se během studia na své škole neučil. Jedinou podmínkou je, že se tento jazyk na dané škole vyučuje.

Pokud žák neuspěje u komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka, opakuje jen tu dílčí zkoušku/y, u které neuspěl.

Maturitní témata jednotlivých předmětů

Soubor PDFTémata ANJ
(zdroj OA Zlín  18. 9. 2020)

Soubor PDFTémata NEJ
(zdroj OA Zlín  18. 9. 2020)

Soubor PDFTémata FRA
(zdroj OA Zlín 18. 9. 2020)

Soubor PDFTémata SPA
(zdroj OA Zlín 18. 9. 2020)

Soubor PDFTémata RUJ
(zdroj OA Zlín  18. 9. 2020)

Soubor PDFTémata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA a SOCIÁLNÍ POLITIKA, VEŘEJNÉ FINANCE (4. A)
(zdroj OA Zlín 18. 9. 2020)

Soubor PDFTémata VEŘEJNÁ SPRÁVA a PRÁVO (4. A)
(zdroj OA Zlín 18. 9. 2020)

Soubor PDFTémata ÚČETNICTVÍ (4. B, 4. C, 4. D)
(zdroj OA Zlín  18. 9. 2020)

Soubor PDFTémata EKONOMIKA – zaměření podniková ekonomika (4. B)
(zdroj OA Zlín  18. 9. 2020)

Soubor PDFTémata EKONOMIKA – zaměření cestovní ruch (4. C)
(zdroj OA Zlín – 18. 9. 2020)

Soubor PDFmata EKONOMIKA – zaměření mezinárodní obchod (4. D)
(zdroj OA Zlín – 18. 9. 2020)

Seznam titulů z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce
z českého jazyka


Soubor PDFSeznam titulů z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka
(zdroj OA Zlín 18. 9. 2020)

Nová maturita

www.novamaturita.cz

Nová maturita