Maturita

Maturitní zkouška 2021

 

K maturitní zkoušce v jarním zkušebním období bude připuštěn žák, který podal přihlášku k maturitní zkoušce do 1. prosince 2020 řediteli školy a který prospěl v 1. pololetí školného roku 2020/2021.

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Společná část

Český jazyk a literatura: didaktický test, trvá 85 minut

Cizí jazyk: didaktický test, trvá 110 minut (40 minut poslechová část + 70 minut test)

Matematika: didaktický test, trvá 135 minut

Matematika rozšiřující: didaktický test, trvá 150 minut

Didaktické testy se hodnotí slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti.

Profilová část: obor veřejnosprávní činnost

Profilová část: obor obchodní akademie

Český jazyk a literatura:

 • ústní zkouška je formou řízeného pohovoru s využitím pracovního listu vylosovaného podle vlastního seznamu četby s 20 literárními díly, délka přípravy 20 minut, délka zkoušky 15 minut

Cizí jazyk:

 • ústní zkouška formou řízeného pohovoru na 1 vylosované téma z 20 témat, délka přípravy 20 minut, délka zkoušky 15 minut

Zkoušky z odborných předmětů (TPS, TEP, UCE, EKO):

 • ústní zkouška formou řízeného pohovoru na 1 vylosované téma z 20 témat, délka přípravy 15 minut, délka zkoušky 15 minut

Praktická maturitní zkouška (PMZ):

 • PMZ je v písemné podobě a trvá 2 hodiny, žáci si losují ze dvou variant
 • jedná se o souhrnný příklad u oboru veřejnosprávní činnost z práva a veřejné správy a u oboru obchodní akademie z ekonomiky a účetnictví

 

Harmonogram maturitní zkoušky

 • 30. dubna – praktická maturitní zkouška
 • 3. května – matematika – DT, anglický jazyk – DT
 • 4. května – český jazyk a literatura – DT
 • 5. května – matematika rozšiřující – DT, ruský jazyk – DT
 • 17. – 21. května – profilová část – 4. A, 4. B
 • 24. – 28. května – profilová část – 4. C, 4. D

Nahrazující zkouška z cizího jazyka

Profilovou část zkoušky (ústní) z cizího jazyka lze nahradit doložením certifikátu o úspěšném vykonání mezinárodní standardizované zkoušky (nejméně na úrovni B2), a to na základě žádosti o nahrazení zkoušky řediteli školy spolu s ověřenou kopií certifikátu do 31. 3. 2021.

Jestliže zkušební instituce nepředá žákům certifikát do 31. 3. 2021, je možné doložit k žádosti náhradní doklad o výsledku úspěšně vykonané zkoušky. Nejpozději před dnem konání první ústní zkoušky z daného jazyka žák doloží řediteli školy platný certifikát.

Hodnocení profilových zkoušek

Každá zkouška profilové části je hodnocena zvlášť podle klasifikační stupnice 1 – 5.

Maturitní témata jednotlivých předmětů

Soubor PDFTémata ANJ
(zdroj OA Zlín  18. 9. 2020)

Soubor PDFTémata NEJ
(zdroj OA Zlín  18. 9. 2020)

Soubor PDFTémata FRA
(zdroj OA Zlín 18. 9. 2020)

Soubor PDFTémata SPA
(zdroj OA Zlín 18. 9. 2020)

Soubor PDFTémata RUJ
(zdroj OA Zlín  18. 9. 2020)

Soubor PDFTémata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA a SOCIÁLNÍ POLITIKA, VEŘEJNÉ FINANCE (4. A)
(zdroj OA Zlín 18. 9. 2020)

Soubor PDFTémata VEŘEJNÁ SPRÁVA a PRÁVO (4. A)
(zdroj OA Zlín 18. 9. 2020)

Soubor PDFTémata ÚČETNICTVÍ (4. B, 4. C, 4. D)
(zdroj OA Zlín  18. 9. 2020)

Soubor PDFTémata EKONOMIKA – zaměření podniková ekonomika (4. B)
(zdroj OA Zlín  18. 9. 2020)

Soubor PDFTémata EKONOMIKA – zaměření cestovní ruch (4. C)
(zdroj OA Zlín – 18. 9. 2020)

Soubor PDFmata EKONOMIKA – zaměření mezinárodní obchod (4. D)
(zdroj OA Zlín – 18. 9. 2020)

Seznam titulů z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce
z českého jazyka


Soubor PDFSeznam titulů z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka
(zdroj OA Zlín 18. 9. 2020)

Nová maturita

www.novamaturita.cz

Nová maturita