Maturita

Maturitní zkouška 2021

 

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Společná část

Český jazyk a literatura: didaktický test, trvá 75 minut

Cizí jazyk: didaktický test, trvá 100 minut (40 minut poslechová část + 60 minut test)

Matematika: didaktický test, trvá 120 minut

Matematika rozšiřující: didaktický test, trvá 150 minut

Didaktické testy se hodnotí slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti.

Profilová část: obor veřejnosprávní činnost

Profilová část: obor obchodní akademie

Český jazyk a literatura:

  • písemná práce v rozsahu minimálně 250 slov a trvá 110 minut vč. volby zadání z 6 témat stanovených ředitelem školy
  • ústní zkouška je formou řízeného pohovoru s využitím pracovního listu vylosovaného podle vlastního seznamu četby s 20 literárními díly, délka přípravy 20 minut, délka zkoušky 15 minut

Cizí jazyk:

  • písemná práce v rozsahu minimálně 200 slov a trvá 60 minut vč. volby zadání ze 3 témat stanovených ředitelem školy
  • ústní zkouška formou řízeného pohovoru na 1 vylosované téma z 20 témat, délka přípravy 20 minut, délka zkoušky 15 minut

Zkoušky z odborných předmětů (TPS, TEP, UCE, EKO):

  • ústní zkouška formou řízeného pohovoru na 1 vylosované téma z 20 témat, délka přípravy 15 minut, délka zkoušky 15 minut

Praktická maturitní zkouška (PMZ):

  • PMZ je v písemné podobě a trvá 2 hodiny, žáci si losují ze dvou variant
  • jedná se o souhrnný příklad u oboru veřejnosprávní činnost z práva a veřejné správy a u oboru obchodní akademie z ekonomiky a účetnictví

 

Nahrazující zkouška z cizího jazyka

Profilovou část zkoušky (písemnou + ústní) z cizího jazyka lze nahradit doložením certifikátu
o úspěšném vykonání mezinárodní standardizované zkoušky (nejméně na úrovni B2), a to na základě žádosti o nahrazení zkoušky řediteli školy spolu s ověřenou kopií certifikátu do 31. 3. 2021.

Hodnocení profilových zkoušek

Každá zkouška profilové části je hodnocena zvlášť podle klasifikační stupnice 1 – 5. V případě zkoušek z ČJL a CJ tvoří hodnocení písemné práce 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení předmětu

Termín pro podání přihlášky

Žák podává přihlášku k maturitní zkoušce řediteli školy nejpozději do 1. prosince 2020.

 

Maturitní témata jednotlivých předmětů

Soubor PDFTémata ANJ
(zdroj OA Zlín  18. 9. 2020)

Soubor PDFTémata NEJ
(zdroj OA Zlín  18. 9. 2020)

Soubor PDFTémata FRA
(zdroj OA Zlín 18. 9. 2020)

Soubor PDFTémata SPA
(zdroj OA Zlín 18. 9. 2020)

Soubor PDFTémata RUJ
(zdroj OA Zlín  18. 9. 2020)

Soubor PDFTémata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA a SOCIÁLNÍ POLITIKA, VEŘEJNÉ FINANCE (4. A)
(zdroj OA Zlín 18. 9. 2020)

Soubor PDFTémata VEŘEJNÁ SPRÁVA a PRÁVO (4. A)
(zdroj OA Zlín 18. 9. 2020)

Soubor PDFTémata ÚČETNICTVÍ (4. B, 4. C, 4. D)
(zdroj OA Zlín  18. 9. 2020)

Soubor PDFTémata EKONOMIKA – zaměření podniková ekonomika (4. B)
(zdroj OA Zlín  18. 9. 2020)

Soubor PDFTémata EKONOMIKA – zaměření cestovní ruch (4. C)
(zdroj OA Zlín – 18. 9. 2020)

Soubor PDFmata EKONOMIKA – zaměření mezinárodní obchod (4. D)
(zdroj OA Zlín – 18. 9. 2020)

Seznam titulů z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce
z českého jazyka


Soubor PDFSeznam titulů z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka
(zdroj OA Zlín 18. 9. 2020)

Nová maturita

www.novamaturita.cz

Nová maturita