IS OATB

Informační systémy Obchodní akademie a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín (hesla obdrží žáci prvního ročníku v prvním výukovém týdnu):

 

OASA

   

OASA

 

informace pro učitele, žáky OA a studenty VOŠE

 

Office 365

 

školní pošta

 

elektronická školní pošta + balík služeb a kancelářského softwaru, např. Word, Excel, PowerPoint, OneDrive, OneNote atd.

 

bakaláři

 

Bakaláři

 

elektronické zpracování školní agendy, např. stálý a aktuální rozvrh hodin, docházka, hodnocení atd.

 

moodle

 

moodle

 

e-learningový systém, elektronické kurzy vyučovaných předmětů

 
 

MyQ

 

tiskové služby (přístupné pouze z budovy školy)