Legislativa

Soubor PDF 2.upravený rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem (k 31.12.)  
(zdroj: OA Zlín – 27. 1. 2020)

 

Soubor PDF Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem   (zdroj: OA Zlín – 16. 12. 2020)

 

Soubor PDF Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  
(zdroj: OA Zlín – 1. 9. 2013)

 

Soubor PDF Školní řád 2018  
(zdroj: OA Zlín – platnost od 1. 9. 2018)

 

Soubor PDF Klasifikační řád 2009  
(zdroj: OA Zlín – platnost od 12. 11. 2009)