Legislativa

Soubor PDF Rozpočet na rok rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem (zdroj: OA Zlín – 18. 12. 2017)

 

Soubor PDF Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
(zdroj: OA Zlín – 1. 9. 2013)

 

Soubor PDF Školní řád 2018
(zdroj: OA Zlín – platnost od 1. 9. 2018)

 

Soubor PDF Klasifikační řád 2009
(zdroj: OA Zlín – platnost od 12. 11. 2009)