Legislativa

Soubor PDF Školní řád 2021  
(zdroj: OA Zlín – platnost od 1. 9. 2021)

 

Soubor PDF Školní řád 2021 – Příloha č. 1 (Jednotný postup pedagogických pracovníků školy při uvolňování žáků z vyučování, zásady prevence a postihu záškoláctví)   (zdroj: OA Zlín – platnost od 1. 9. 2021)

 

Soubor PDF Školní řád 2021 – Příloha č. 2 (Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem)   (zdroj: OA Zlín – platnost od 1. 9. 2021)

 

Soubor PDF Klasifikační řád 2021  
(zdroj: OA Zlín – platnost od 1. 9. 2021)

 

Soubor PDF 2. upravený rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem (k 31.12.)   (zdroj: OA Zlín)

 

Soubor PDF Rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 a 2023 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem   (zdroj: OA Zlín)

 

Soubor PDF Upravený rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem   (zdroj: OA Zlín)

 

Soubor PDF Návrh rozpočtu na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 a 2023 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem   (zdroj: OA Zlín)

 

Soubor PDF 2.upravený rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem (k 31.12.)  
(zdroj: OA Zlín – 27. 1. 2020)

 

Soubor PDF Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem   (zdroj: OA Zlín – 16. 12. 2020)

 

Soubor PDF Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  
(zdroj: OA Zlín – 1. 9. 2013)