Legislativa

Soubor PDF 2. upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem (k 31. 12.)  
(zdroj: OA Zlín – 15. 3. 2019)

 

Soubor PDF Rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 a 2021 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem   (zdroj: OA Zlín – 19. 12. 2018)

 

Soubor PDF Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  
(zdroj: OA Zlín – 1. 9. 2013)

 

Soubor PDF Školní řád 2018  
(zdroj: OA Zlín – platnost od 1. 9. 2018)

 

Soubor PDF Klasifikační řád 2009  
(zdroj: OA Zlín – platnost od 12. 11. 2009)