Kalendárium

1930 při Baťově škole práce vznikly večerní obchodní kurzy
1933 zřízena pobočná oddělení OA v Uherském Hradišti
1935 Školní čtvrt – v místě šipky bude stát německá škola
1937 v červnu se na OA konaly vůbec první maturitní zkoušky ve Zlíně
1937 zřízen samostatný ústav pod názvem Obchodní akademie Tomáše Bati pro zahraniční obchod ve Zlíně, ředitelem František Ráček, 20 profesorů, 12 tříd se 418 žáky (1. ročník denního studia 52 žáků, ostatní večerní studium), školné 1 200 až 1 400 Kč, umístění v bývalé živnostenské škole (dnes Univerzita Tomáše Bati)
1940 stavba budovy německé školy, dnes Obchodní akademie T. Bati
1941 první maturity na denní OA, 21 tříd se 704 žáky
1942 popraven profesor Veselý, zatčení a později popraveni studenti J. Pavlíček a L. Randýsek
1944 bombardování Zlína 20. 11. 1944
1944 škola uzavřena, budova zabrána pro vojenský lazaret
1945 20. 5. zahájeno provizorní vyučování v budově průmyslových škol, v srpnu návrat do vlastní budovy, ředitelem ing. Kupka, 18 tříd s 553 žáky
1946 využívání chaty na Třeštíku, pracovní brigády – chmelové, zemědělské v pohraničí, v r. 1950 uhelná, v r. 1952 na stavbě NHKG v Kunčicích
1948 zřízena větev pro zahraniční obchod, vedoucí profesor J. Jareš, z názvu odstraněno jméno T. Bati
1950 ředitelem J. Jareš, nový název: Vyšší hospodářská škola, navázána družba s OA Poprad, trvá dodnes
1951 útlum ekonomického školství, zrušeno kuratorium, zahraniční větev přemístěna do Prahy
1952 přestěhování do nynější budovy (bývalá německá škola), společně s gymnáziem (do r. 1953), zdravotní školou (1953 - 1975), mateřskou školou
1954 zřízeno konzultační středisko VŠE Praha (ved. dr. O. Grepl)
1955 přičleněny jazykové kurzy vedené L. Spitzovou, postupný nárůst tříd (studium denní, odpolední, večerní), výuka na mnoha místech ve městě, elokované třídy: Slavičín, Valašské Meziříčí aj.
1957 nucený odchod RNDr. Hlaďákové, podobně postiženi Fr. Bobák, J. Kaňovský a J. Adamec
1961 nový název: Střední ekonomická škola
1968 oslavy 30. výročí školy, vydán Almanach, emigrace prof. Hauleny
1969 proces normalizace, odchod prof. Lapčíkové
1972 zahájena generální oprava školy
1974 ředitelem dr. Otakar Grepl, prázdninové brigády v bývalé NDR
1975 celá budova jen pro potřeby střední ekonomické školy
1977 ředitelem ing. Jiří Filipec, 16 tříd s 587 žáky denního studia, 44 členů sboru
1979 studentky T. Skyborová a E. Ondíková vítězkami celostátní soutěže v psaní strojem, oslavy 40. výročí školy, almanach
1987 přístavba školy, šatny, 8 učeben s kabinety
1988 reforma maturitních zkoušek z odborné složky, 16 tříd se 487 žáky denního studia, oslavy 50. výročí školy, almanach
1991 přejmenování na Obchodní akademii ve Zlíně, získání právní subjektivity
1992 zřízena Vyšší obchodní akademie
1993 návrat k názvu Obchodní akademie T. Bati ve Zlíně, oslav se zúčastnil T. Baťa s manželkou a dcerami
1995 nová fasáda staré budovy