Řešení drogové problematiky a testování drog v pedagogické praxi

DrogyObsah semináře: aktuální problematika drogové scény, nejužívanější druhy drog a jejich účinky a projevy, testování drog a postup v případě podezření na zneužívání drog ve škole, právní úprava drogové problematiky, současná situace a trendy, prevence drogové závislosti se zaměřením na pedagogickou praxi, kazuistika

Určeno pro metodiky prevence, pedagogy volného času, učitele praktického vyučování, učitele 2. stupně ZŠ, gymnázií, SOŠ a SOU, vychovatele školských zařízení, výchovné poradce, asistenty pedagoga, speciální pedagogy, psychology

Školitel: JUDr. Jana Mahdalíčková, Ph.D. – absolventka PF UK Praha s dlouholetými zkušenostmi se vzděláváním na úrovni SŠ, VOŠ, VŠ a s kurzy DVPP. Autorka odborných publikací a příspěvků do sborníků mezinárodních právních konferencí.

 

Seminář je akreditován MŠMT pod č. jednacím 10802/2014-1-317