Právní aspekty pedagogické praxe

Studenti ve tříděObsah semináře: školský zákon a jeho vztah k dalším právním předpisům, postavení ředitele školy, práva a povinnosti pedagogů v praxi, práva a povinnosti dětí a mládeže, škola a rodina z pohledu legislativy, škola a policie, rozbor současné situace a trendy, kazuistika

Určeno pro ředitele škol a školských zařízení, učitele 1. i 2. stupně ZŠ, MŠ, SOŠ a SOU, gymnázií, VOŠ, pedagogy volného času, psychology

Školitel: JUDr. Jana Mahdalíčková, Ph.D. – absolventka PF UK Praha s dlouholetými zkušenostmi se vzděláváním na úrovni SŠ, VOŠ, VŠ a s kurzy DVPP. Autorka odborných publikací a příspěvků do sborníků mezinárodních právních konferencí.

 

Seminář je akreditován MŠMT pod č. jednacím 10802/2014-1-317