Rizikové chování a kriminalita mládeže

Studenti ve tříděObsah semináře je koncipován s ohledem na vybranou cílovou skupinu a zahrnuje mj. zvyšování praktických kompetencí v návaznosti na související legislativu pro pedagogické pracovníky, systémové vazby a rozhodující instituty v souvislosti s aktuálními legislativními změnami, respektování občanských práv a svobod, etika

Určeno pro metodiky prevence, učitele gymnázií, učitele 2. stupně ZŠ, učitele SOŠ a SOU, učitele praktického vyučování, výchovné poradce, psychology

Školitel: JUDr. Jana Mahdalíčková, Ph.D. – absolventka PF UK Praha s dlouholetými zkušenostmi se vzděláváním na úrovni SŠ, VOŠ, VŠ a s kurzy DVPP. Autorka odborných publikací a příspěvků do sborníků mezinárodních právních konferencí. 

 

Seminář je akreditován MŠMT pod č. jednacím 10802/2014-1-317