Školní řád

Studenti ve tříděObsah semináře může posloužit jako metodická pomůcka pro zpracování školního řádu dané školy a zahrnuje mj: interní normativní akty, zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, „modelový“ šk. řád – podmínky vzdělávání, BOZ žáků a studentů, práva a povinnosti nezletilých a zletilých žáků, ochrana majetku školy, diskuze

Určeno pro ředitele škol a školských zařízení, učitele – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, učitele – metodiky prevence, učitele VOŠ, speciální pedagogy

Školitel: JUDr. Jana Mahdalíčková, Ph.D. – absolventka PF UK Praha s dlouholetými zkušenostmi se vzděláváním na úrovni SŠ, VOŠ, VŠ a s kurzy DVPP. Autorka odborných publikací a příspěvků do sborníků mezinárodních právních konferencí. 

 

Seminář je akreditován MŠMT pod č. jednacím 10802/2014-1-317