Články

Matrika na Magistrátu města Zlína

Dne 19. 11. 2015 žáci třetího ročníku, oboru veřejnosprávní činnost, navštívili v rámci školní výuky odbor matriky Magistrátu města Zlína. Všichni si v praxi ověřili, že správní právo provází člověka od narození až do konce jeho dnů.


Dozvěděli se například, jak se vydává rodný list, jaká omezení mají rodiče, pokud jde o výběr jména potomka, kolik rodných jmen člověk může mít, za jakých podmínek je možné si změnit příjmení. Kam se obrátit, když budu chtít vypátrat své předky, jak složité je vzít si cizince. Život zkrátka není jednoduchý...

Otázek byla spousta a paní matrikářka ochotně a do detailů na všechny odpovídala a sama přidávala mnohé zajímavé podrobnosti. Žáci mohli velmi opatrně prolistovat staré matriční knihy, některé byly psány ještě švabachem. Nakonec v obřadní síni, kde se konají svatby a vítání občánků do života, zhlédli videa o uzavření sňatku a oslavě diamantové svatby.

Exkurze byla velmi zajímavá a hlavně přínosná, protože žáci si tak mohli ještě více rozšířit a prohloubit znalosti získané v hodinách veřejné správy.