Články

Studijně poznávací pobyt v Drážďanech

Ve dnech 15.–21. 11. 2015 vybraní žáci 2.–4. ročníku absolvovali studijně poznávací pobyt v Drážďanech.


Cestou do Drážďan jsme si prohlédli pevnost Königstein a pískovcové skály Bastei.

Další dny dopoledne probíhala s německými lektory výuka němčiny. Procvičovali jsme témata běžného života, která jsme probírali už ve škole. Výuka probíhala hravou formou, což nás velmi bavilo.

Odpoledne jsme poznávali Drážďany a okolí. Navštívili jsme mnoho památek, např. obrazárnu Zwinger, klenotnici, kostel  Frauenkirche, dopravní muzeum a nádhernou výstavu k filmu Tři oříšky pro Popelku na zámku Moritzburg. Nejvíce se nám líbila exkurze do Skleněné manufaktury firmy VW a prohlídka muzea hygieny. Během celodenního výletu do Berlína jsme navštívili muzeum Pergamon, kopuli Říšského sněmu a televizní věž s úžasným výhledem na celé město.

Na závěr pobytu obdržel každý student certifikát o absolvování kurzu německého jazyka.