Články

Exkurze do výrobního družstva IRISA

Dne 23. 11. 2015 studenti 1. D a 2. B navštívili v rámci školní výuky výrobní družstvo IRISA Vsetín.


Dozvěděli se například, jaké místo na trhu zaujímá IRISA ve srovnání s ostatními výrobci skleněných ozdob, do kterých zemí se ozdoby exportují, jak probíhá samotná výroba a zdobení. Studenti měli možnost vyrobit si vlastní vánoční ozdobu, aby zjistili, jak obtížné je zacházení s křehkým skleněným materiálem.

Exkurze byla velmi zajímavá a poučná, protože si dívky a chlapci mohli prohloubit znalosti získané v hodinách odborných předmětů.