Články

První pomoc

Všichni si uvědomujeme, jak důležité je umět poskytnout včas a kvalitně první pomoc. Každý z nás se může kdykoliv dostat do situace, ve které ji bude potřebovat, nebo dokonce ji sám poskytovat.


Cílem první pomoci je pomoci ohroženému člověku, abychom předešli zdravotním komplikacím a zmírnili následky poranění či zdravotního kolapsu. Právě proto jsme požádali Oblastní spolek Českého červeného kříže ve Zlíně, aby v rámci hodin tělesné výchovy seznámil naše žáky se zásadami první pomoci. 

Lektorky paní Ivana Polanská, Adéla Lhotová a Eva Krampotová přednesly nejprve teorii a potom následovaly praktické ukázky. Žáci měli možnost si vyzkoušet, jak by obstáli v situacích vyžadujících poskytnutí první pomoci. Na několika stanovištích se odehrávaly události z běžného života.

Každá skupinka žáků se zde setkala s živými figuranty, kteří přesně podle pokynů hráli člověka s určitým zdravotním problémem, např. mdlobou, zástavou srdce, krvácením z nosu, zavřenou zlomeninou předloktí a dalšími potížemi.

Věříme, že i po takové krátké průpravě by už většina z nich dovedla první pomoc poskytnout.