Články

Projektový týden

Ve čtvrtek 28. ledna 2016 se na naší škole uskutečnily prezentace prací tzv. Projektového týdne.


Ty byly završením téměř tříměsíčního období samostatné práce na těchto tématech studenty třetího ročníku, kteří pracovali ve tříčlenných týmech.

Na začátku listopadu nabídli vedoucí témat studentům devět tematických okruhů:

     1.   Zlínské kulturní instituce
     2.   Dress code na středních školách
     3.   Kdo nesází, není Čech?
     4.   Demografický vývoj obyvatelstva Evropy
     5.   Pro vítězství udělám cokoli
     6.   Tomáš Baťa a jeho marketing
     7a. Příklady na procvičování z PEK
     7b. Případová studie z účetnictví
     8.   Soutěž pro žáky ZŠ
     9.   Volné téma – SOČ

Studenti si sami upřesnili svá témata, jejichž  zpracování pravidelně konzultovali se svými vedoucími témat.

Při řešení, zpracování a obhajobě svých projektů využili odborné i jazykové znalosti, hledali a aplikovali nové informace, využívali moderní informační technologie, učili se spolupráci v týmu, komunikaci a správné argumentaci.

V hodnoticí porotě zasedla kromě vedoucích témat a vyučujících cizích jazyků také řada milých hostů, např. Ing. Hana Palacká, Ing. Pavel Velev, RNDr. Lenka Zbranková Ph.D., Mgr. Petr Hambálek, Ing. Karel Rozkošný, Ing. Jiří Filipec, Ing. Alena Dofková, Ing. Miloslava Kubíčková Ph.D., Mgr. Marie Macháčková.

Odborné komise byly překvapeny úrovní prezentovaných témat. Po slavnostním vyhlášení vítězů následoval bohatý raut.