Články

Státní okresní archiv

V úterý 26. 1. 2016 žáci čtvrtého ročníku, oboru veřejnosprávní činnost, navštívili v rámci školní výuky Státní okresní archiv Zlín, který sídlí na zámku Klečůvka.


Odborného výkladu se ujal archivář pan doktor Pavel Šrámek. Přednášející zajímavou formou nastínil význam archivů v ČR a jejich činnost v oblasti veřejné správy. Dále se pak věnoval spisové službě, předarchivní péči, skartačnímu řízení a následné péči o archiválie.

Nedílnou součástí odborné přednášky byla také videoprezentace, která studentům osvětlila historický vývoj této činnosti a archivu samotného, v jehož depozitářích je v současné době uloženo 5 151,25 běžných metrů archiválií a 2 089 archivních fondů. Uchovávají se zde především dokumenty správních úřadů okresu, justice, měst a obcí, škol, far, spolků, atd. Archiv pečuje také o soubor archivních fondů firmy Baťa a národního podniku Svit.

V závěru naší návštěvy nás pan archivář provedl po nejvýznamnějších prostorách archivu. Navštívili jsme místa, ve kterých jsou ve vhodných klimatických podmínkách uchovávány písemné materiály, a také studovnu, kterou mohou badatelé využívat pro svoji činnost. Žákům byly také ukázány archivační pomůcky a technika.