Články

Školní kolo Olympiády v českém jazyce

Ve středu 10. února se uskutečnilo školní kolo Olympiády v českém jazyce.


Letos se soutěže zúčastnilo šestnáct žáků, které čekaly jak záludné otázky z tvarosloví, skladby a sémantiky, tak prověrka stylistických dovedností při psaní slohové práce na téma – Když jsem ještě chodil spát hned po večerníčku.

Nejlepším řešitelem se stala Aneta Zámečníková ze 4. B, která bude naši školu reprezentovat v okresním kole.

Všichni účastníci školního kola předvedli to hlavní – zájem o český jazyk. A za to jim patří velké poděkování.