Články

Exkurze do Zlínského uzlu

Dne 19. dubna 2017 třída 3. C navštívila expozici Zlínského uzlu na filmových ateliérech ve Zlíně.


Během prohlídky se studenti dozvěděli mnoho zajímavostí o vzniku a vývoji filmových ateliérů a hlavně o významných osobnostech, které jsou s ateliéry spojeny. Velmi je překvapila informace o filmovém festivalu „Filmové žně“, při kterém Zlín hostil řadu velkých hvězd tehdejší doby – jako např. Adinu Mandlovou, Oldřicha Nového nebo Natašu Golovou.

Studenty velmi zaujaly osudy významných režisérů Karla Zemana a Hermíny Týrlové.

Zhlédli dobové projekce a nápadité filmové plakáty.

Nejvíce je však bavila praktická část jejich návštěvy – tvorba vlastních animačních filmů.