Články

Projekt Train to Work se loučí

Všechno má svůj konec a platí to i pro náš dvouletý projekt strategického partnerství Erasmus+. Se školami z Finska, Dánska, Švédska a Turecka jsme spolupracovali v oblasti odborného školství.


Zkušenost s projektem studenti sdíleli na závěrečné společné schůzce celého týmu v pátek 28. dubna.

V projektu Train to Work měli studenti možnost porovnat vzdělávací systémy zapojených zemí, organizaci praxí a během zahraničních cest i zázemí škol či život v jedné ze zemí. Zážitků a zkušeností bylo za dva roky opravdu hodně. Studenti se zlepšili v angličtině, prezentovali před mnoha lidmi a jako hostitelé mezinárodního setkání museli zorganizovat program a pomoci získávat sponzory.

Kromě pracovního programu poznali studenti spoustu zajímavých míst a seznámili se se svými vrstevníky z několika evropských zemí.

Všem devatenácti členům našeho týmu patří velké poděkování a pochvala za jejich práci a příkladné chování při všech projektových akcích.