Články

Státní zkouška z psaní na PC

I v letošním roce měli naši žáci možnost složit státní zkoušku z psaní na PC, která se skládá z desetiminutového opisu, tabulky a dopisu.


Ke zkoušce se přihlásilo 28 žáků. Pod dohledem státní komisařky ing. Aleny Dofkové, které tímto děkujeme, si ověřili svoje znalosti z hodin písemné a elektronické komunikace a informační technologie.

Výsledky budou známy na konci května.