Články

Celorepubliková soutěž ZAV Ostrava

Ve dnech 5. a 6. června 2017 se vybraní studenti 1. ročníku zúčastnili celorepublikové soutěže ZAV Ostrava.


Soutěžící Radek Kvěťák, Petr Peštuka, Le Diep Trang, Adam Dobiáš, Linh Thuy Bachová a Barbora Musilová měli možnost vyzkoušet si své dovednosti v korektuře textu a třech desetiminutových opisech.

V silné konkurenci 69 studentů a 21 týmů obsadili naši studenti v soutěži týmů krásné čtvrté místo.

Všem soutěžícím patří poděkování za reprezentaci naší školy.