Články

Exkurze třídy 3. C a 4. C do Bratislavy

20. prosince jsme se zúčastnili poznávací exkurze do Bratislavy.


Prohlídku hlavního města Slovenska jsme začali na Bratislavském hradě, kde jsme si prohlédli kontroverzní památník knížete Svatopluka.

Po prohlídce hradního exteriéru, odkud byl pěkný pohled na město, Dunaj a most SNP, jsme navštívili gotickou katedrálu svatého Martina, ve které byli korunováni uherští králové. Kapitulní uličkou kolem auly Benedikta XVI. jsme se vydali do historického centra. U Michalské brány nás zaujal nultý kilometr, který ukazoval, kolik kilometrů bychom museli ujít do různých evropských měst. Hlavním náměstím jsme prošli ke Staré radnici a Primaciálnímu paláci, dříve sídlu ostřihomského arcibiskupa a dnes primátora.

Prohlídku města jsme zakončili na vánočních trzích, kde jsme nasáli tamější sváteční atmosféru.

Na exkurzi jsme si rozšířili své historické a geografické znalosti, pěkně jsme si tento den užili a utužili kolektiv. Děkujeme našemu skvělému doprovodu za pohodový přístup a skvělou atmosféru.