Články

Mladý ekonom 2018

Ve středu 31. ledna 2018 se na naší škole konal již 3. ročník ekonomické soutěže s názvem „Mladý ekonom 2018“. Na organizaci soutěže se podíleli studenti 3. ročníků OA v rámci projektového týdne pod vedením Ing. Aleny Horákové.


Soutěž byla určena pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a nižších gymnázií. Celkově se zúčastnilo 13 tříčlenných týmů, které porovnávaly své znalosti v soutěžních disciplínách s ekonomickou tématikou. 

Od 9:00 hodin probíhala registrace týmů s učitelským doprovodem. Po oficiálním zahájení, rozdělení týmů do učeben a obeznámení účastníků s pravidly se mohlo začít s vypracováváním první ze dvou částí soutěže. Tato část spočívala ve vyplnění ekonomického kvízu se 60 otázkami. Druhá část obsahovala skládání obrázku, křížovku a osmisměrku, kde hrála roli především rychlost.

Zároveň s vyhodnocením výsledků došlo k předání diplomů a věcných cen pro nejlepší týmy:

  • 1. místo – ZŠ Zlín, Kvítková (tým Bramboráři),
  • 2. místo – ZŠ Luhačovice (tým Lázeňští šviháci),
  • 3. místo – ZŠ Slušovice (tým OOPS!).

 

 

1. místo     2. místo     3. místo

 

video