Články

Návštěva Živnostenského úřadu Zlín

Dne 1. února žáci 4. C a 4. D navštívili Živnostenský úřad Zlín.

 


Profesionálně vedená beseda s paní vedoucí Ing. Hasíkovou žáky zaujala a přinesla mnoho poznatků z praxe.