Články

Rychlí a přesní …

… takoví jsou naši žáci při psaní na počítači.


V průběhu měsíce února žáci 1. až 4. ročníku tradičně soutěžili v psaní na počítači. Všichni psali ve svých hodinách písemné a elektronické komunikace desetiminutový opis z papírové předlohy.

Nejlépe uspěli:

  • 1. ročník: Strnadová Adéla, 1. C, 3 178 č. ú./min, 0,12 % chyb
  • 2. ročník: Kvěťák Radek, 2. A, 2 758 č. ú./min, 0,48 % chyb
  • 3. ročník: Marčík Jan, 3. B, 3 711 č. ú./min, 0,08 % chyb
  • 4. ročník: Zavadilová Lenka, 4. B, 3 510 č. ú./min, 0,06 % chyb