Články

Krajská soutěž v grafických disciplínách

Na Obchodní akademii v Uherském Hradišti proběhla Krajská soutěž v grafických disciplínách.


Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách (wordprocessing, korektura textu, opis textu a záznam mluveného slova). 

Školu reprezentovali tito žáci: Markéta Nesvadbová ze třídy 4. B (ve wordprocessingu obsadila 2. místo!), Kateřina Horáková, Jan Marčík, Zuzana Bartošová a Darina Kalíková (3. místo v korektuře textu) ze třídy 3. B, Robert Prekop ze 3. A a Adéla Strnadová ze třídy 1. C.

Žákům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.