Články

Exkurze do Budapešti

Ve dnech 11.–12. dubna se žáci z 2. C a 3. C, tj. tříd se zaměřením na cestovní ruch, zúčastnili exkurze do Budapešti.


První zastávkou byl Gellértův vrch s Citadelou (Gellért-hegy),odkud byl nádherný výhled na panorama města a řeku Dunaj. Dalšími památkami, které jsme zhlédli, byly – Matyášův chrám (Mátyás-templom) a Rybářská bašta (Halászbástya). Následně jsme se prošli po Szechényiho Řetězovém mostu (Széchenyi lánchíd) přes řeku Dunaj směrem do centra. Nakonec jsme navštívili (s komentovanou prohlídkou v anglickém jazyce) budovu budapešťského parlamentu – Országhá.

Druhý den nás čekala plavba lodí po řece Dunaj (Duna), z které jsme mohli opět vidět známá místa, tentokrát však ze zcela jiného pohledu. Poté jsme si ještě prohlédli náměstí Hrdinů (Hősök tere) s Památníkem Tisíciletí (Millenniumi emlékmű), který se skládá z 36 metrů vysokého sloupu se sochou archanděla Gabriela na vrcholu a s jezdeckými sochami knížete Arpáda a šesti kmenových knížat. Zde jsme se i společně vyfotilii. Na náměstí se taky nachází kolonáda se 14 sochami panovníků představujícími jakýsi Pantheon uherských dějin.

Počasí nám přálo a domů jsme se vrátili spokojení a nabití novými vědomostmi a krásnými zážitky.