Články

Matrika ve Zlíně

Ve čtvrtek 12. dubna 2018 navštívila třída 3. B matriku ve Zlíně.


Exkurzi zahájila paní matrikářka zajímavým povídáním o občanských průkazech. Dozvěděli jsme se, jakým způsobem lze v ČR vydávat občanské průkazy a které typy OP jsou v naší zemi platné. 

Poté jsme byli informováni o cestovních pasech, které potřebuje každý občan ČR, pokud chce vycestovat mimo Schengenský prostor. Následně jsme nahlédli do matričních knih.

Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací o evidenci občanů, vydávání dokladů, uzavírání sňatků i registrovaného partnerství. Víme také něco o historii matriky a o hlavní náplni práce matrikáře, a proto exkurzi na toto zajímavé místo všem dalším zájemcům doporučujeme.