Články

Stříbro z Ostravy

Ve dnech 7.–8. června 2018 se naši žáci zúčastnili celostátní soutěže pro 1. ročníky a talentované mladší žáky ZAV Ostrava!!! 2018.


Akci pořádala ZŠ Kosmonautů 15 v Ostravě ve spolupráci s Internetovou školou ZAV.

Naše soutěžní družstvo ve složení Adéla Strnadová (1. C), Jan Kryška, Šimon Stratil a Šárka Kolářová (1. D), Martin Žák (1. A) získalo v soutěži družstev 2. místo.

Nejlepších výsledků dosáhla Adéla Strnadová, která se umístila v bodovaném tréninku, ve dvou desetiminutových opisech a v kombinaci na 3. místě, v  korektuře textu skončila na 4. místě.

Celkem se soutěže zúčastnilo 53 žáků ze čtrnácti škol.

Našim účastníkům blahopřejeme k hezkému umístění a děkujeme za reprezentaci školy.