Články

Studijní pobyt v Hamburku

V rámci projektu Teachers‘ European Refreshment II, který naše škola realizuje díky programu Erasmus +, jsem se zúčastnila týdenního vzdělávacího semináře v Hamburku, zaměřeného na strategii a kreativní metody výuky v moderním vyučování.


Na seminář pořádaný jazykovou školou TANDEM v Hamburku pro učitele němčiny jsem odjela s cílem rozšířit si své znalosti o Německu, získat novou inspiraci pro výuku němčiny jako cizího jazyka a seznámit se s moderními metodami a novou strategií ve výuce jazyků.

V semináři jsme pracovali individuálně i ve skupinách,  v terénu a také fomou prezentací ve výuce. Snažili jsme se aktivně na vlastní kůži zkoušet nové formy výuky, aby byla pro studenty zábavnější a efektivnější. Rozebírali jsme nové texty, komunikovali na různá témata a snažili se o nenásilnou systematizaci gramatiky a porozumění novým slovům bez použití slovníku. Součástí semináře byly i hospitace a náslechy v jiných jazykových kurzech, kde jsme se inspirovali metodickými postupy jiných vyučujících němčiny.

Velmi obohacující byla i komunikace s ostatními účastníky semináře, se kterými jsem si vyměnila zkušenosti z výuky němčiny, a hlavně konverzace s rodilými mluvčími.