Články

I na Maltě se nám už školní dny krátí

Díky projektu zahraničních mobilit Teachers' European Refreshment II mám možnost být na posledních pár dní (11. až 22. června 2018) školního roku zase studentkou, tentokrát na půdě nejmenšího státu EU – Malty.


Navštěvuji jazykovou školu European School of English (ESE). Je to moderní a dobře vybavená škola, od svého založení v roce 1996 získala ESE dobrou reputaci v oblasti výuky jazyků a drží mnoho místních i mezinárodně uznávaných akreditací. 

Moji spolužáci přijeli například z Brazílie, Japonska, Saudské Arábie, Argentiny, Číny i Slovenska. Školní výuka nám začíná v 8:45 h, kdy už musíme být v učebně, jelikož při pozdním příchodu studentům není umožněn vstup do třídy. Absence ve výuce, tak jako u nás, nesmí přesáhnout 25 % a jeden výukový blok trvá 90 minut. 

Ráno obvykle začínáme kontrolou rozsáhlého domácího úkolu, následuje probírání nové gramatiky a procvičování. Nezbytnou třicetiminutovou přestávku trávíme, tak jako naši studenti, v bufetu, tady ovšem s krásnou slunnou terasou. V 10:45 h je čas být již opět v učebně a následuje konverzační část výuky. Dnes jsme například s mým spolužákem Rafaelem z Brazílie (26 let) rozebírali (v rámci mých jazykových možností) „traffic“ v našich domácích městech. Je jisté, že v São Paulu (12 mil. obyvatel) mají jiné problémy s dopravou než my v krásném a pohodovém Zlíně. V 12:15 h výuka končí. Cestou domů už ale myslím na to, že se při příchodu na hotelový pokoj nejprve začnu zabývat domácími úkoly. Už nyní tuším, že ten dnešní mi zabere nejméně dvě hodiny. Samozřejmě si při vypracovávání pomáhám všemi nezbytnými zdroji informací: učebnice, slovník, google i konzultace po skype s přáteli a rodinou z ČR.

Volná odpoledne obvykle věnuji procházkám, výletům na některou z místních pláží nebo poznáváním památek, například v hlavním městě Valletta, ve vnitrozemí nebo na přilehlém ostrově Gozo. Z hlediska ekonomického je zajímavé srovnání Malty s naší zemí ohledně zemědělství, stavebnictví, průmyslu či dopravy. V každém případě ráda využívám možnosti cestování, jazykových pobytů a poznání jiných zemí a kultur.

Tímto chci moc poděkovat vedení školy za možnost zúčastnit se projektu, dále paní Šilové a Zemanové za přípravu na projekt a v neposlední řadě také paní Sunkové za finanční vedení projektu.

Se srdečným pozdravem ze slunného St Julian's

Alena Horáková