Články

Vytrvalostí až k mezinárodnímu certifikátu

Vytrvalá práce se obvykle vyplácí. To se ukázalo i v případě dvou našich studentek, Barbory Pastyříkové ze 3. C a Magdalény Mrlíkové z 1. C. V pátek dívky v Praze v Kaiserštejnském paláci převzaly prestižní ocenění – bronzový certifikát Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (DofE).


Předávání certifikátů probíhalo ve slavnostní atmosféře za účasti jedné z patronek programu – Lejly Abbasové. Za všechny oceněné potom promluvila naše studentka Barbora Pastyříková, která vylíčila svou cestu k certifikátu DofE.

Slavnostní ceremonii předcházelo pravidelné úsilí všech oceněných ve třech povinných oblastech programu (sportu, talentu a dobrovolnictví). Naše dívky se věnovaly například lukostřelbě, józe, malování a doučování dětí na základní škole. Kromě toho musely s ostatními členy našeho školního týmu DofE absolvovat i víkendovou dobrodružnou expedici.

Program DofE funguje v mnoha zemích světa a ročně ho absolvuje kolem milionu mladých lidí. Výhodou je, že cíle si každý účastník určuje podle svých zájmů a úrovně sám. Rozvíjenou vlastností je zejména vytrvalost, která se hodí v dalším studijním či pracovním životě.

V našem současném týmu DofE máme další studenty, kteří brzy dokončí svou bronzovou či dokonce stříbrnou úroveň, takže i oni se mohou těšit na slavnostní atmosféru ceremonie a na certifikát, který potvrzuje jejich úsilí.

Na podzim pak plánujeme nábor nových zájemců a doufáme, že jich bude co nejvíce! Těší nás, že řady našich vedoucích a hodnotitelů expedic se rozšíří o další kolegy. Program DofE je založen na dobrovolnosti, což se týká i vedoucích. Ti věnují svůj volný čas studentům bez nároku na jakoukoli odměnu. Pocit, kdy studenti při ceremonii přebírají svá ocenění, je ale k nezaplacení.