Články

Bi-component aneb zkušenosti odjinud

Díky grantu Erasmus Plus jsem na konci června 2018 vyrazila na čtrnáctidenní kombinovaný kurz pro učitele angličtiny (Bi-component) do přímořského města Bournemouth na jihu Anglie.  


Samotný kurz byl velice dobře strukturován, první týden probíhala jazyková příprava na Richard Language College, druhý týden pak následovala studijní návštěva na typické britské střední škole. Ubytována jsem byla v hostitelské rodině.

Richard Language College Bournemouth je velmi dobře etablovaná jazyková škola, řekla bych až rodinného typu, která dokáže "ušít kurzy na míru". Líbily se mně hodiny zaměřené na jazykový rozvoj a plynulost projevu v mém prvním týdnu. Dopolední i odpolední výuku vedli dva lektoři, kteří se střídali. Hodiny byly pestré, ve skupince nás bylo maximálně šest (v mém případě učitelů z České republiky, Itálie, Německa, Španělska, Portugalska a Švédska) a lekce byly vedeny v přátelské atmosféře. To bylo ideální nejen k osvěžení zapeklitostí angličtiny a možnosti individuálního přístupu k nám, ale také k neméně zajímavému poznání a porovnání kulturních, sociálních, historických a dalších aspektů každé země. Navíc výměna pedagogických zkušeností s kolegy byla pozoruhodná. Zázemí školy bylo skvělé, počínaje bufetem a kanceláří konče. Nezapomenutelný byl výlet na Jurassic Coast, organizovaný školou o volném víkendu.

Moje studijní návštěva na reálné střední škole v druhém týdnu (tzv. "School Attachment") byla velmi zajímavá a značně vypovídající o systému britského školství. Každý učitel byl přidělen jinam. Avonbourne College Bournemouth, kde jsem pobývala jako hostující učitelka celých pět pracovních dní, je velká střední škola včetně dvouleté přípravky pro studium na vysoké škole (Sixth Form). Hlásí se na ni studenti z celého regionu ve věku od 11 do 18 let. Studenti za studium neplatí, protože financování školy je zajišťováno jejími akcionáři. Byla jsem potěšena možností hospitovat v různých hodinách – jako např. cizí jazyky, matematika, přírodní vědy, dějepis, obchodní podnikání, ekonomika, aj. Dále jsem asistovala ve výuce angličtiny pro cizince (ESOL). Unikátní byl i monitoring jednoho konkrétního školního dne jedné konkrétní studentky a také jeden den zaměřený na stále potřebnější práci pedagogických asistentek.

Největší odlišností britského systému od toho našeho byly úvodní hodiny, kdy každý třídní učitel na střední škole (studenti od 11–16 let) každý den zahajoval výuku ve své třídě (tzv. Pastoral Development Programme), kdy se řešily nejen školní záležitosti, ale i osobní potřeby jednotlivých žáků.

Mimo to jsem také absolvovala tamní „Project Day“ – projektový den organizovaný napříč celou střední školou, který se koná každý měsíc a dotýká se aktuálních témat. Tentokrát to byla problematika rovnoprávnosti nejen na pracovišti, ale i v celé společnosti. Fascinovaly mě též jejich pracovní porady, sice časté (dvakrát týdně), ale maximálně 10 minut, k věci a pozitivně laděné. V neposlední řadě musím ocenit přístup anglických kolegů a kolegyň i zaměstnanců školy. Bez jejich pomoci bych se v takovém kolosu, jakým Avonbourne College je, ztratila.

Závěrem musím konstatovat, že kurz Bi-component v Bournemouth byl pro mě velkou zkušeností i zážitkem. Absolvovala jsem jedinečný pobyt v překrásné části Anglie a jsem zpětně velmi ráda, že jsem si jako možnost dalšího vzdělávání vybrala právě tento kurz. Právě díky podobným aktivitám se člověk může posouvat dál a osobně získávat ničím nenahraditelné zkušenosti.