Články

Znovu studentkou na Maltě

Díky projektu zahraničních mobilit Teachers' European Refreshment II Erasmus+  jsem v červenci 2018 absolvovala dvoutýdenní jazykový kurz na Maltě. Mým hlavním cílem bylo zlepšení komunikačních dovedností v anglickém jazyce a poznání každodenního života na tomto krásném ostrově, kde úředním jazykem je angličtina.


Na Maltu jsem odlétala s velkými obavami, zda to tady sama zvládnu se svými jazykovými znalostmi. Je sice pravda, že jsem měla nastudovanou gramatiku i slovíčka, ale když jsem měla promluvit, nešlo mi to.

Pro své studium jsem si vybrala jazykovou školu ESE. Tato škola patří mezi nejlepší školy na Maltě, a to právem. Má vynikající zázemí, moderně vybavené učebny, kvalifikované lektory i dobře zvládnutou organizaci výletů a společenských akcí.

Na základě vstupního testu jsme byli rozřazeni do skupin, ve kterých jsme pracovali po zbytek pobytu. Dostala jsem se do skupiny B1+, z čehož jsem měla zpočátku velké obavy vzhledem ke komunikačním schopnostem mých spolužáků. Rozhodla jsem se ale v této skupině zůstat a zdokonalovat se.

Výuka ve škole byla velmi intenzivní. Začínali jsme každé ráno v 8:45 a končili v 14:30.

Dopolední lekce byly zaměřeny na rozvoj gramatiky, nová slovíčka a následné využití při konverzaci. Pracovali jsme ve skupinách. Většinou každý ve skupině byl z jiné země. Mí spolužáci přijeli ze všech koutů světa, např. z Japonska, Itálie, Ruska, Brazílie aj., což se projevilo i v jejich různém přízvuku.

Odpolední lekce již byly zaměřeny pouze na konverzaci. Ve skupině jsme byli jen čtyři a celou dobu jsme konverzovali na téma, které nám učitel zadal předchozí den. Témata byla aktuální a zajímavá, takže jsem se dozvěděla také mnoho zajímavého ze života v zemích mých spolužáků.

Po celých 14 dní mého studia na škole byla velice příjemná a srdečná atmosféra. Metody výuky byly moderní a zábavné, takže jsem si užívala být chvíli jen studentkou. Vyučující byli velmi přátelští, trpěliví, ochotní vždy pomoci. Výuka ale byla také náročná, bylo třeba se na další den připravovat, plnit domácí úkoly.

Volný čas jsem využívala k poznávání nejkrásnějších míst Malty. I když je ostrov malý, nabízí mnoho zajímavostí.  Úžasný byl výlet lodí na přilehlé ostrovy Comino a Gozo s krásnou přírodou a průzračnou vodou nebo procházka uličkami hlavního města Valleta.

Jazykový kurz mi přinesl nové zkušenosti, zlepšení komunikačních dovedností, spoustu podnětů a hlavně motivaci pokračovat ve studiu anglického jazyka i nadále.

Ráda bych tímto poděkovala všem, kteří se o zprostředkování tohoto pobytu zasloužili.