Články

Zlato je naše!

V průběhu minulého školního roku se všichni naši žáci v předmětu PEK zapojili do meziškolní soutěže v psaní v programu ZAV.


Do pořadí škol z celé České republiky se promítá např. pořadí jednotlivců a tříd z 1. a 2. ročníku ve výuce ZAV, účast na pohárových soutěžích, účast na mezinárodní soutěži Intersteno, účast v soutěži Desetiminutovka a Rozhledy.

Říká se, že v kolektivu je síla. Toto rčení potvrdili všichni naši písaři tím, že vybojovali svou desetiměsíční prací 1. místo.