Články

Za matematikou do Německa

V rámci projektu Teachers‘ European Refreshment II Erasmus+ jsem vyrazil na job shadowing do německého města Hagen, které leží v těsné blízkosti Dortmundu.


Nahlédnout pod pokličku místního vzdělávacího systému mi umožnila škola Fritz-Steinhoff-Gesamtschule.

Německý vzdělávací systém má jinou strukturu než ten náš. Do jedné školy tak dochází 5. až 13. ročník, což odpovídá našemu druhému stupni základní školy a zároveň střední škole. Dostalo se mi vstřícného přijetí od zdejších pedagogů a také ze strany žáků.

Připojil jsem se ke svým novým německým kolegům a chodím do hodin matematiky v různých ročnících. Velmi zajímavé je pro mě také pozorovat výuku německého jazyka ve třídě, která je celá složená z dětí uprchlíků.

Už teď, po několika dnech, můžu říct, že jsem nasbíral spoustu nápadů a našel novou inspiraci do výuky. O svých dalších krocích ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko vás budu dále informovat.