Články

Dny otevřených dveří

V pátek 23. a sobotu 24. listopadu Vás zveme na Dny otevřených dveří. V tuto dobu si můžete prohlédnout prostory a vybavení školy, diskutovat s učiteli a seznámit se s našimi studijními obory i možnostmi, které studium na OATB nabízí.


Doprovodný program bude zahrnovat přijímací zkoušky nanečisto, o které je tradičně velký zájem. Zájemci si vyzkouší přijímací testy z matematiky a českého jazyka, které pak společně s vyučujícími opraví, vyhodnotí s doporučením, na co se mají v další přípravě ke zkouškám zaměřit. Na tyto testy se můžete přihlásit prostřednictvím odkazu na našich webových stránkách v oddílu „Nepřehlédněte“.

Dále si pro Vás naši vyučující cizích jazyků připravili prezentaci mezinárodních projektů a také Vás pozvou na malé posezení s pravým anglickým čajem.

Při návštěvě naší školy Vás budou doprovázet žáci 2. A, kteří Vám představí školu a studentský život ze svého pohledu.