Články

Přednáška probační a mediační služba

Dne 28. listopadu 2018 proběhla na naší škole přednáška pro žáky třetích a čtvrtých ročníků oboru Veřejnosprávní činnost o problematice soudnictví ve věcech mládeže, o právech a povinnostech mladistvých pachatelů a o právech obětí trestných činů.


Vedli ji pracovníci z Probační a mediační služby, kteří se zabývají probačním dohledem, mediací mezi obětí a pachatelem, trestem obecně prospěšných prací a v neposlední řadě probační a mediační službou. 

Co je probace? V trestním právu označuje dohled nad obviněným, obžalovaným nebo odsouzeným, ve kterém byly uloženy nějaké povinnosti nebo omezení, dále sledování chování odsouzeného ve zkušební době podmíněného propuštění z výkonu trestu. 

Co je mediace? Z latinského mediare = "být uprostřed", z toho česky zprostředkování, je způsob pokojného řešení sporů a konfliktů, jehož cílem je dohoda.

Žáci se při této přednášce dozvěděli, kde začíná hranice trestní zodpovědnosti, co je trestný čin a jakým způsobem mohou být potrestaní, pokud se dopustí trestného činu.