Články

Státní zkouška ze zpracování textů

Vyučující PEK pravidelně organizují pro žáky naší školy dva druhy státních zkoušek, při kterých mohou účastníci prokázat, že se v předmětu písemná a elektronická komunikace naučili dobře zpracovávat text na počítači.


Státní zkouška ze zpracování textů se tentokrát konala v úterý 4. prosince. Zúčastnilo se jí 16 dívek a chlapců 3. a 4. ročníku. 

Zkouška trvala 30 minut a zahrnovala korekturu textu prováděnou přímo v souboru uloženém v počítači, korekturu textu spojenou s opisem textu, doplňování gramatických jevů a vlastní opis. Uspěl každý, kdo získal minimálně 6 000 bodů, nejlepší písaři mohli získat maximálně 10 000 bodů.

Ptáte se, proč vlastně skládat tuto státní zkoušku?

Vysvědčení o státní zkoušce může znamenat pro uchazeče o zaměstnání konkurenční výhodu na trhu práce. Na rozdíl od různých komerčních certifikátů je toto vysvědčení garantováno přímo ministerstvem školství. Zaměstnavatelé v ČR vědí, že absolvování této zkoušky zaručuje vysokou úroveň dovedností v této oblasti.