Články

Češtiny se nebojíme!

V pondělí 10. prosince se uskutečnilo školní kolo Olympiády v českém jazyce.


Letos se soutěže zúčastnilo dvacet žákyň (především 1. ročníku), na které čekaly záludné otázky jak z tvarosloví,  sémantiky a lexikologie, tak prověrka stylistických dovedností při psaní slohové práce na téma – Stojím tu už dlouhá léta.

Nejlepší řešitelkou se stala Nicolle Brázdilová z 1. D, která naši školu bude reprezentovat v okresním kole.

Všechny účastnice školního kola předvedly to hlavní – zájem o mateřský jazyk.  A za to jim patří velké poděkování.