Články

Přednáška o vnitřní správě

V pondělí 17. prosince 2018 se uskutečnila na naší škole přednáška paní Mgr. Jany Vydarené o vnitřní správě, která byla určena žákům třetího a čtvrtého ročníku oboru Veřejnosprávní činnost.


V této oblasti došlo v poslední době díky elektronizaci VES k mnoha změnám. Nejvýznamnější změnou jsou nově vydávané občanské průkazy s čipem, které umožní snadnější komunikaci s orgány veřejné správy. 

Přednáška trvala dvě vyučovací hodiny, paní magistra si pro nás připravila prezentaci a přinesla nám spoustu zajímavých informací, které jsou pro naši maturitu z veřejné správy jednoznačným přínosem.