Články

Mladý ekonom 2019

Dne 30. ledna 2019 se na naší škole konala soutěž „Mladý ekonom 2019“, kterou jsme my, studenti 3. ročníku, pořádali pro žáky 8. a 9. tříd základních škol v rámci projektového týdne. Cílem bylo zjistit ekonomické znalosti žáků.


Tato soutěž se skládala ze dvou částí: teoretické a praktické. Teoretická část spočívala ve vyplnění ekonomického testu v rozsahu šedesáti otázek. V praktické části museli žáci poskládat obrázek, který byl rozstříhán na 21 kousků, poté vyluštit křížovku a osmisměrku. Zde hrála hlavní roli především rychlost. Jakmile žáci všechno splnili, rozdali jsme jim dotazníky ohledně soutěže, sesbírali výsledky a vyhodnotili je.

Poté proběhlo slavnostní vyhlášení, kde jsme všem zúčastněným týmům předali diplomy a ceny. Pan ředitel osobně předal diplomy týmům na prvních třech místech. Na prvním místě se umístil tým VIP ze ZŠ – Luhačovice, na druhém místě pak Manažéři ze ZŠ Kvítkové a na třetím místě Bankéři ze ZŠ – Luhačovice.

Chtěli bychom poděkovat především paní učitelce Aleně Horákové, která nám s organizací soutěže a projektu velmi pomáhala, a také děkujeme všem sponzorům, kteří nám poskytli dary pro uskutečnění této soutěže.