Články

Beseda s europoslancem

Naše škola dostala jedinečnou příležitost, a to hostit jednoho z členů Evropského parlamentu, zástupce České republiky a politika za KDU-ČSL, doc. JUDr. Pavla Svobodu, Ph.D., který má v Evropském parlamentu na starosti například oblast digitální ekonomiky.


Žákům oboru Veřejnosprávní činnost přiblížil práci poslanců Evropského parlamentu, seznámil je s historií Evropského společenství, strukturou a prací jednotlivých komisí.  

Ve druhé části besedy probíhala volná diskuze, kdy mohli žáci naší návštěvě klást otázky. Dotazy byly velice zajímavé. Od možného přijetí eura, až po možné situace, které by nastaly, kdyby ČR vystoupila z EU. Nakonec bylo dotazů více než dost a myslím, že i sám politik měl co dělat, aby vše stihl - vzhledem k naplněnosti svého denního programu.

Celá beseda se odehrávala ve velmi přátelské atmosféře, což dokazovalo, že žáky problematika EU a otázka o možném výstupu ČR z EU zajímá. Zde se sluší našemu hostu poděkovat. Nejenže na otázky odpovídal trefně, výstižně a přesně, přidal k tomu ještě svůj vlastní názor, což v nás určitě zanechalo velmi kladný dojem.