Články

Projektový týden

Ve čtvrtek 31. ledna 2019 se na naší škole uskutečnily prezentace témat projektového týdne. Byly završením téměř tříměsíčního období samostatné práce studentů ve tříčlenných pracovních týmech.


 Na začátku listopadu vyučující – vedoucí témat nabídli studentům 10 tematických okruhů: 

  1.  Zlín po roce 2000
  2.  Jak se měří čas
  3.  Tomáš Baťa a svět před sto lety
  4.  Zlínsko – kraj živých tradic a osobitých dialektů
  5.  Intervence ČNB
  6.  Ples Obchodní akademie T. Bati
  7.  Nejzdravější sport …?
  8.  Škola není jen učení
  9.  Nové trendy v marketingu
  10.  Soutěž pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ

Studenti si v rámci okruhu sami upřesnili svá vlastní témata, jejichž  zpracování pravidelně konzultovali  s vedoucími témat.

Při řešení, zpracování a obhajobě svých projektů studenti využili odborné, ekonomické a jazykové znalosti, hledali a aplikovali nové informace, využívali moderní informační technologie, učili se vzájemné kooperaci, komunikaci a správné argumentaci.

Svou přítomností v odborné porotě přispěli k ještě větší vážnosti této akce naši milí hosté:  Marie Vitovjáková, Mgr. Vladimír Záhora, Ing. Pavel Velev, Monika Kobzáňová, Ing. Alena Dofková, Ivana Oharková, Ing. Daniel Málek, Ing. Alena Kotíková, Ing. Josef Piska, Mgr. Jaroslava Müllerová, Ph. D.

 Po slavnostním vyhlášení vítězných týmů následoval bohatý raut.